Μονεμβάσια Οινοποιητική

Μονεμβάσια Οινοποιητική

Η Οινοποιητική Μονεμβασίας ιδρύθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1997 στη Moνεμβασιά Λακωνίας από το Γιώργο Τσιμπίδη.

Η δημιουργία της Οινοποιητικής Μονεμβασίας εντάχθηκε στα πλαίσια ενός ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδίου που είχε σχέση με την αναβίωση του οίνου Μalvasia και που περιλάμβανε δράσεις και ενέργειες σ’όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων: έρευνα – αμπελοκαλλιέργεια – σταφύλι – οινοποίηση – κρασί – εμφιάλωση – διάθεση – προβολή – εμπορία.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος